Hoppa till sidans innehåll

Dagordning Årsmöte 2017

10 OKT 2017 20:26
Välkommen på årsmöte onsdagen den 18 oktober kl 18 på Idrottens hus i Örebro. Här kan du se dagordningen för mötet.
  • Uppdaterad: 10 OKT 2017 20:37

Idrottens hus, Örebro, kl. 18:00 18 oktober 2017

 §1            Årsmötets öppnande

§ 2            Upprop, fullmaktsgranskning, beslut om tilläggsröster samt fastställande av röstlängd

§ 3            Fastställande av fördragningslista för årsmötet

§ 4            Fråga om mötets behöriga utlysning

§ 5            Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 6            Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare

§ 7            Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser

a)        SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för sistförflutet verksamhetsår

b)        SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för sistförflutet räkenskapsår

c)        SDF:s revisorers berättelse för samma tid

§ 8            Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning

§ 9            Behandling av förslag till SDF:s verksamhetsplan:

a)        Fastställande av årsavgift till SDF

b)        Fastställande av ekonomisk plan för räkenskapsåret

§ 10          Val av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen för en tid av ett år

§ 11          Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år; 
I tur att avgå/omväljas: Rolf Berglöf, Emelie Oscarsson, Magnus Palmér
Kvarstående ytterligare 1 år: Simon Kjellin, Sara Eidevald, Leif Landén.

§ 12          Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år

§ 13          Val av revisor och personlig ersättare med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av ett år

§ 14          Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år

§ 15          Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 2 kap. 2 § samt av SDF-styrelsens förslag

§ 16          Övriga frågor

a)        Föreningarna har ordet / SISU har ordet

b)        Representant från ÖLIF har ordet

c)        Representant från SSF har ordet

§ 17     Årsmötets avslutning

Skribent: Magnus Palmér
Epost: Adressen Gömd
Blå sidopuff SSF TA
Blå sidopuff Skidor vill
idrottslyftet_316x103
FIS_316x103
 

Postadress:
Örebro Läns Skidförbund
Åsa Wern, Ekbacken 621
705 96 Glanshammar

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info